Miguel Jiménez Vigara

Nom: Miguel Jiménez Vigara

Efemèrides

foto portada 1.

Retorn de José Carlos Mariátegui al Perú

Parlar de la història peruana del segle XX implica, sense cap mena de dubte, fer referència a la figura de José Carlos Mariátegui. De la mateixa manera, parlar de Mariátegui ens porta a entendre part del moviment obrer del Perú, de l’intent de ruptura amb el sistema oligàrquic colonial i de la figura d’un dels […]