Captura de Fallout 4, amb l'aspecte del monument de Bunker Hill. Font: halffastgaming.wordpress.com