En uzbek significa bandit. Fou un moviment de rebuig a les requises russes sorgit originalment al vall de Fergana el 1916 i que més tard s’estengué entre les tribus kazakhs i kirguises. Caracteritzat per la seva ideologia panturca i panislàmica, aquest moviment assolirà el seu moment de màxima extensió amb l’arribada del turc Enver Paixà el 1921. Gradualment el govern soviètic els va anar arraconant, si bé, fins al 1934 encara quedaven grups basmatxis.

« Back to Glossary Index