Aquí s’ha d’entendre, de forma aproximada, els Països Baixos, que fins al 1477 havien pertanyut al ducat de Borgonya i des de llavors eren domini dels Habsburg, que continuaven titulant-se com a ducs de Borgonya. El territori del pròpiament anomenat ducat de Borgonya és equiparable a l’actual regió francesa homònima.

« Back to Glossary Index