Experiència comuna d’opressió col·lectiva per raó de sexe.

« Back to Glossary Index