Escultura relacionada amb el sacrifici humà per extreure el cor del sacrificat, i que té origen a la cultura tolteca.

« Back to Glossary Index