Es localitza a l’actual Estat de Yucatán, i fou una de les ciutats més importants de la civilització maia, com a centre polític i cerimonial. La seva localització es deu a la presència de fonts d’aigua (cenotes), ja que constituïen un tresor en un indret desproveït d’aigua. Tenia una elit governant conformada per sacerdots, guerrers i comerciants; i el militarisme era el fonament d’aquesta societat. La seva cronologia es mou entre el Període Clàssic Tardà (900-600 aC) fins al Postclàssic Inicial (900-1250 dC), i la seva fi va arribar a través d’un abandonament de la ciutat per raons que encara són desconegudes.

« Back to Glossary Index