El terme castellà “cimarrón” fa referència al bestiar que s’escapa. Durant l’època colonial s’aplicaria a diferents col·lectius que escapaven del control colonial, sobretot d’esclaus fugats. Els cimarrons, en molts casos, s’acabarien agrupant en “palanques”, formant petites, o no tant petites, societats paral·leles a la colonial que esdevenien un problema per el control del territori americà. 

« Back to Glossary Index