Reunions d’autoritats religioses convocades per deliberacions sobre temes doctrinals o disciplinaris.

« Back to Glossary Index