Doctrina desenvolupada als Estats units durant el segle XIX que defensava una “Amèrica per als americans”, justificant així la seva acció imperialista per tot el continent americà.

« Back to Glossary Index