Un dret fonamental és aquell principi que brolla d’una instància superior a l’Estat, com pot ser la “Carta dels drets de l’Home i el Ciutadà” o els “DDHH” actuals, que es positivitza en un ordenament jurídic concret i es considera, per tant, inalienable

« Back to Glossary Index