És com normativament s’hauria d’escriure i ho he escrit un cop amb a perquè el mot Eixample l’hem portat al gènere masculí per la traducció també masculina del mot en castellà Ensanche, que és la originària del nom que es va usar per els projectes d’obertura de la ciutat al Pla de Barcelona.

« Back to Glossary Index