El Japó quedava dividit en quatre classes clarament diferenciades: militars, camperols, artesans i comerciants. Les possibilitats de mobilitat social quedaven reduïdes gairebé a zero.

« Back to Glossary Index