Gabinete de Orientación y Documentación, S.A. fou l’equivalent al Club Àgora però a Madrid, va néixer amb posterioritat al seu germà català i es dedicarà a crear estudis per a una futura aposta política fraguista.

« Back to Glossary Index