Moviment filosòfic  que tingué lloc essencialment al segle XVIII i que posà sempre l’accent en la Raó com a eina capaç de resoldre els grans problemes de la humanitat. Va ser una època de grans avenços científics, filosòfics i del pensament polític

« Back to Glossary Index