Anomenat d’aquells que formen part del krausisme, una corrent filosòfica, en base del pensament de K. Ch. F. Krause que buscava un equilibri entre la moralitat i el racionalisme a partir de l’educació

« Back to Glossary Index