També conegut com a Liber Iudiciorum o Lex Visigothorum, entre d’altres. És un cos de lleis visigodes promulgades pel rei Recesvint l’any 654. Substitueix la Lex Romana Visigothorum pels romans i el Codi de Leovigild pels gots. Així doncs, els costums visigots i la tradició jurídica romana queden unificades i recollides en dotze llibres. Tot i l’anorreament del regne a causa de la conquesta musulmana de 711, el Liber Iudicum va perviure, esdevinguent un cos legal vigent o de referència en molts regnes cristians de l’Alta i la Plena Edat Mitjana.

« Back to Glossary Index