El maltusianisme té origen en els plantejaments de les idees de Thomas Malthus (1766-1834) publicades en el seu Assaig sobre el Principi de la Població de 1789. En aquest, expressà la seva preocupació per l’augment de la població defensant que si seguia creixent al ritme habitual, provocaria un desequilibri entre els recursos i la població, fet que provocaria fam i epidèmies. El neomlthusianisme recupera aquesta teoria però des d’una perspectiva social, emancipadora i revolucionària, i no únicament econòmica.

« Back to Glossary Index