Període que va del 1918, al final de la Primera Guerra mundial, fins al 1939, quan s’inicià la Segona Guerra Mundial

« Back to Glossary Index