Període de gran vitalitat literària i artística a la Castella del segle XVII, amb autors clau com Miguel de Cervantes a la literatura, Calderón de la Barca al teatre o Diego Velázquez a la pintura.

« Back to Glossary Index