Escola dels fills de la massa popular, on eren ensenyats per fer serveis a la comunitat a través d’aprendre un ofici i per a la guerra. A cada barri o districte se’n trobava una.

« Back to Glossary Index