Procés tèxtil que consisteix en l’elaboració, a partir del creuament dels fils tèxtils obtinguts en la filatura, de teles de roba

« Back to Glossary Index