Cercar a Aborigine

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

La pagesia de remença era una condició jurídica derivada dels mals usos i implicava la prohibició d’abandonar el mas a menys que es pagués una quantitat fixada pel senyor o acordada entre ambdues parts (senyor i pagès), coneguda com a “redempció” o “remença”. En edat moderna, però, els grans propietaris mantindran el seu estatus de remença com a forma sancionar les seves propietats.

« Back to Glossary Index

0 comments

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>