Publacació número 25 de la revista Ab Origine

Número 25

portada
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

El moviment veïnal al final de la dictadura i la Transició

L’article tracta dels moviment veïnals en les ciutats més importants de Catalunya al final de la Dictudura i la transició a la democràcia, analitzant els diferents factors que originen, donen forma i importància a un moviment social que participaren en la lluita final per tombar la Dictadura. El relat històric consisteix en una explicació cronològica on es van situant els diferents elements i finalitzant en els últims anys de la dècada dels 70.


1. Portada
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Special Operations Executive (SOE): Sabotatge per guanyar una guerra

El 19 de juliol de 1940, quan feia 10 mesos que Anglaterra havia declarat la guerra a Alemanya, Polònia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bèlgica i França ja es trobaven sota la influència —o sota control directe— del III Reich. Aquell dia, el govern britànic, considerant-se amenaçat, va propulsar la creació d’un servei secret dedicat al sabotatge per tal d’incidir en l’esforç bèl·lic: l’Special Operations Executive. A continuació, s’exposaran la seva formació i l’entrenament dels agents amb la intenció de mostrar tant els objectius com les característiques essencials d’una organització pionera en el seu àmbit.
Salvador Claramunt
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les universitats, l’origen: Entrevista a Salvador Claramunt

I tornem a ser-hi, el doctor Salvador Clarament ens torna a obrir la porta del seu despatx i del seu coneixement per il·lustrar-nos sobre l'orígen de les universitats en el món medieval. Al llarg de l'entrevista veiem com d'idealitzada tenim l'orígen de la nostre institució i per on tantes persones passen avui dia. També trobem que els estudiants potser no han canviat gaire al llarg dels segles. El doctor Claramunt ens parla amb precisió i sense tabús de què s'entenia per universitats en el seu moment i com van anar evolucionant al llarg dels segles...
PORTADA
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Nacions i nacionalismes: els processos de nacionalització. De l’essència a la construcció (I)

El present article exposa l’evolució teòrica dels processos de nacionalització de masses, un dels aspectes centrals del camp d’investigació dedicat al nacionalisme. Aquesta dimensió inclou el procediment segons el qual es crea, es transmet i s’incorpora el concepte de nació -i les idees que s’hi vinculen- en els individus. És a dir, la manera com es difonen socialment les identitats nacionals. Seguint un itinerari cronològic lineal, en aquesta entrega, després d’unes consideracions inicials, començarem el recorregut al segle XIX, període d’apogeu de l’essencialisme, per finalitzar-lo a la primera meitat del segle XX, punt de partida dels primers estudis que mereixen consideració científica.
Palenque chiapas
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Maies: una societat desconeguda

L’estudi interdisciplinar entorn a les societats mesoamericanes del Període Clàssic ha forçat al món occidental actual a comprendre un canvi de 180º entorn a la visió que manté respecte aquestes civilitzacions antigues. La societat maia és un exemple fascinant per observar l’evolució de la seva concepció al llarg de la història, i comprovar com a través de l’esforç diligent de les investigacions científiques podem aproximar-nos cada cop més a ella.
Portada (1)
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Tardoantiguitat a la península ibèrica: visigots, omeies i (re)conquesta

Què se'n va fer dels visigots a partir del segle VIII? Per què sembla que un cop finalitzada l’antiguitat tardana hagin desaparegut? Quin va ser el seu paper en la “Reconquesta”? Com apliquem el terme “visigot” abans i després dels segles VIII-IX en la documentació? Aquests dubtes son tractats a aquest article realitzat amb una intenció divulgativa de manera documentada, contrastant historiografia i fonts històriques.