Número 29

Operació Wisla
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

La fragilitat «d’estimar el proïsme com a tu mateix»

A partir del cas de la comunitat jueva i ucraïnesa, expliquem el procés que ha experimentat Polònia des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins avui per esdevenir un dels països europeus més homogenis ètnicament i cultural d’Europa. Homogeneïtat que, juntament amb la forta influencia catòlica i l’ascens de les dretes nacionalistes, ha esdevingut la base del sentiment identitari polonès, que en molts casos no deixa espai a la tolerància i a la diversitat.
Portada 1917_International_Women's_Day_-_Petrograd
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

La construcció de la nova dona soviètica

L’articulació de l’Estat soviètic va comportar la formulació d’una nova concepció sobre la dona i el seu paper dins la societat soviètica. Van aplicar-se una sèrie de mesures sense precedents que havien de conduir a la seva emancipació, però aquest objectiu es va veure dificultat per diferents factors com la falta de recursos invertits per part de l’Estat. la priorització de la lluita per consolidar el socialisme i la ideologia patriarcal que encara regia les relacions personals dins la societat del moment.
Auxili Social assistia principalment aquells sectors que havien sigut favorables a la República, com a forma per potenciar el seu recolzament al règim. Alhora, es pretenia l'adoctrinament de tots els assistits, per reeducar-los segons el nous valors nacionalcatòlics. Font: hogarjuandeavila.wordpress.com
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les dones a la Guerra Civil: al front o a la rereguarda? (I)

Durant la Guerra Civil (1936-1939) moltes dones, atretes pels valors nacionalsindicalistes, participaren del conflicte bèl·lic desenvolupant tasques d’assistència, suport, i formació. Tot i la invisibilització social i, posteriorment historiogràfica, d'aquestes tasques, aquestes resultarien ser pel règim una vital arma de propaganda i control sense la qual, segurament, no s’hagués pogut fer efectiva la consolidació del franquisme.
portada
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Remences, revolta contra la servitud?

L’any 1462 els remences catalans es van alçar en armes contra els seus senyors i varen iniciar les guerres que porten el seu nom i que s’allargarien fins a l’any 1486, amb la coneguda Sentència Arbitral de Guadalupe. Gran part dels investigadors han considerat els mals usos i la seva aplicació com el motiu fonamental pel qual els remences van iniciar el seu aixecament. Tenint present l’estat actual de la recerca, realitzarem un repàs a les principals motivacions defensades i que han contribuït a generar nous plantejaments que posarien en entredit part de les pautes explicatives tradicionals.
Cariàtide o dona columna vestint un peple. Font: British Museum.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Dones i festa: quan la religió permetia a les ateneses participar socialment

És quelcom prou conegut el fet que la majoria de les dones gregues solien tenir més aviat poca presència, o quasi nul·la, dins de la vida social a la Grècia clàssica. Per aquest motiu és interessant descobrir que, dins la religió, la població femenina ostentava un paper molt concret i específic, que fins i tot en certs casos es podria definir com a imprescindible.
Imatge 4: il·luminació de lletra capital del Liber Ethicorum d’Aristòtil. (Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 699, fol. 31r.)
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

D’Erasmus pel París medieval. La mobilitat universitària al segle XII

Les universitats medievals sorgirien durant l’anomenat renaixement del segle XII, un segle de creixement intel•lectual i de recuperació dels clàssics grecollatins, i fixarien el model universitari que ha perviscut fins l’actualitat. La mobilitat fou, com ara, un dels pilars del món acadèmic, tant per la seva rellevància en l’aprenentatge de l’estudiant com per l’ampliació del marc mental i personal de l’alumne.