«A l'Antic Egipte, les dones estaven presents en moltíssims àmbits, no únicament en el domèstic» - Entrevista a Roser Marsal - Ab Origine Magazine

Cercar a Aborigine

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
numeros
debat
efemerides
ressenya

Ens desplacem a Calafell, on la nostra entrevistada realitza una excavació. Llicenciada en història, arqueòloga i actualment doctoranda, Roser Marsal és especialista en Arqueologia i Història de l’Edat del Ferro al Pròxim Orient i en la cultura de l’aigua a la Transjordània del I mil·lenni a.C.

Arribem al pis on farem l’entrevista, ple de restes de convivència arqueològica: microscopis, botes i cafè. Deixem el llibre Oikonomía: Cuidados, reproducción, producción. Tarragona: Publicacions URV, 2015. sobre la taula, obrim la grabadora i ens disposem a parlar de les dones egípies en clau de gènere i africanitat a partir del capítol del llibre que la nostra entrevistada va redactar: Mujeres de Kémit: madres, diosas, reinas y trabajadoras. Un bonic homenatge d’actuals dones treballadores (qui sap si mares, deesses i reines) a les dones de Kèmit d’ara fa uns 4.000 anys.

A què ens referim quan parlem de Kèmit dins l’Antic Egipte?

La paraula Kèmit fa referència a com els egipcis anomenaven la seva terra. La transcripció d’aquesta paraula és Kemet, i significa “el país de la terra negra” (transliteració que van fer els egiptòlegs occidentals). Però hi ha un altre vessant de l’Egiptologia, la visió africanista, que exposa que la paraula Kemet no vol dir “el país de la terra negra” sinó “el país dels negres”; aquest altre significat fa referència als seus habitants i no al territori. D’aquí és d’on va sorgir el debat sobre l’africanitat de l’Antic Egipte. 

A nivell personal, he fet aquesta referència a Kèmit com a homenatge a un professor que vaig tenir a la Universitat de Barcelona, el professor Ferran Iniesta, que em va introduir als estudis africanistes de l’Antic Egipte.

Fas referència a discursos historiogràfics occidentalistes, imperials i androcèntrics aplicats als estudis de l’Antic Egipte que han conformat la nostra visió sobre aquesta civilització. Quins han estat aquests discursos en el cas de Kèmit i quina visió ens han configurat? I, més concretament, en el cas de les dones?

Nosaltres, quan parlem d’Egipte, sobretot la gent que no ha estudiat directament la civilització egípcia, ho fem des d’una visió romàntica i idíl·lica. La visió que ens ha arribat de les primeres investigacions que es van fer a l’Antic Egipte és una visió imperialista, ja que van ser els grans imperis els que van començar a excavar en aquest territori (sobretot a les piràmides, als grans temples funeraris… tots ells conjunts monumentals). Progressivament, aquesta visió ha anat canviant, però ha costat, ja que les visions romàntiques i imperialistes estan molt arrelades als estudis de l’Egiptologia i d’occident.

Però també faig referència als discursos androcèntrics perquè la majoria de fonts (arqueològiques, textuals i iconogràfiques) estan elaborades per homes. Per tant, la visió que tenim de l’Antic Egipte sempre és una visió androcèntrica.

Però, com us explicaré, i el que hem intentat fer amb aquest llibre (CUADRADA MAJÓ, Coral (coord.). Oikonomía: Cuidados, reproducción, producción. Tarragona: Publicacions URV, 2015. ISBN 978-84-8424-375-5), és capgirar aquest discurs per intentar veure i estudiar les dones com a subjecte dins d’aquesta ja conformada visió general.

En el cas de les dones a l’Antic Egipte, al llarg de la història de l’Egiptologia se n’han fet algunes publicacions al respecte, però sempre des del punt de vista de la desigualtat. Fins fa relativament molt poc, no se n’han fet Estudis de Gènere. Per tant, des de la visió tradicional, les dones no apareixien dins el discurs de l’Egiptologia: n’estaven excloses. 

Les dones de Kèmit no s’han d’estudiar des de la desigualtat respecte a l’home, sinó com un subjecte amb autonomia però lligat a la dualitat de la cosmologia egípcia. En què consistia aquesta dualitat?

La dualitat és un element que costa molt d’entendre des del nostre punt de vista occidentalista. No podem obviar ni defugir els paràmetres inherents en què hem nascut, però hem d’intentar imaginar com vivien aquest tipus de cultures, les quals estan molt allunyades de la nostra concepció. 

A partir de textos religiosos i d’iconografia sabem que els egipcis tenien el concepte de la dualitat: dos oposats creaven equilibri. Fins i tot existia una deessa, Maat, que vol dir “l’equilibri”. Per tant, segons les seves creences, dos oposats ocasionaven aquest equilibri vital i sagrat. És d’aquesta manera que el binomi home-dona aconseguia aquest equilibri, tot i que també s’hi associava el binomi passivitat-activitat amb una figura o amb una altra.

La dualitat que volia remarcar en aquest capítol al capdavall és una analogia, ja que, per entendre-la, hem de fer un canvi de “xip”, perquè costa moltíssim inserir-nos en l’estudi d’aquestes societats que tenen un pensament totalment diferent del nostre. Intentem fer analogies però al final són relativismes.

Un dels objectius del teu capítol Mujeres de Kémit: madres, diosas, reinas y trabajadoras és revalorar i canviar la visió dels treballs de cures i de reproducció, tradicionalment associats a la dona relegada a l’espai privat domèstic. A Kèmit, els treballs de cures i de reproducció eren considerats producció. Què caracteritzava l’economia i la societat de Kèmit perquè fossin considerats d’aquesta manera i, per tant, fossin activitats econòmiques? Com es vivien a Kèmit aquests treballs?

Això té molt a veure amb el títol que li vam donar al llibre les quatre autores: Oikonimia. Cuidados, reproducción, producción. Un dels objectius que vam voler assolir va ser canviar el paradigma tradicional d’aquestes activitats. Sembla que nosaltres atorguem més importància a allò que actualment considerem producció mentre que la reproducció i els treballs de cures (com el manteniment de la família, la criança, etc.) no es consideren producció i queden en un pla secundari.

Hem volgut canviar-ne el punt de vista perquè en aquest tipus de societats, i fins i tot en la nostra, reproducció i cures són tant o més importants que el que actualment considerem activitats de producció. Perquè, òbviament, si no hi ha reproducció ni es cuida la descendència, no pot haver-hi producció. De què serviria produir?

Cal dir que a l’Antic Egipte no consideraven aquestes tres activitats producció en si, sinó que no en feien una divisió com la fem nosaltres. Per ells, la unitat bàsica era la família, la qual era important tant per perpetuar el mateix llinatge, com per mantenir els progenitors, com per retre culte als avantpassats. Un exemple en són les mastabes i les  diverses fórmules funeràries, les quals servien perquè mai s’oblidessin els ancestres. Per tant el culte i les cures familiars eren activitats molt importants.

Però, repeteixo, no devien diferenciar aquestes activitats: simplement era un aspecte global i inherent en la seva cultura. A la nostra societat sí que separem producció i religió però ells no tenien aquesta concepció. Tot anava lligat i era considerat producció, fins a tal punt que els temples eren els centres redistributius de l’economia egípcia.

Com es relacionaven les dones amb l’espai de producció? Es podia parlar d’esferes públiques i privades i de domesticitat femenina?

Aquest és un àmbit espinós. No sóc especialista en aquest tema, però quan vaig començar a investigar-hi, preguntant també a professors del màster d’Egiptologia, va costar molt establir el significat d’esfera pública i esfera privada a banda del que considerem nosaltres una esfera pública i una esfera privada. Si nosaltres considerem que l’esfera privada són les quatre parets de la casa, què considerem el pati o la terrassa (és a dir, el sostre de les cases egípcies, on es realitzaven diverses activitats productives), que van més enllà de les quatre parets? Perquè les dones realitzaven activitats als camps propis adossats a la seva casa o terreny. Això què vol dir? Que és públic, que és privat…? Quins són els límits?

La conclusió és que no sempre s’han de relacionar les activitats de les dones amb espais que nosaltres actualment considerem únicament privats o lligats a la ideologia de la domesticitat. La domesticitat pot ser tan àmplia com un vulgui que sigui. Les feines que fa una dona les pot fer a casa o fora d’aquesta i a Kèmit hi ha molts exemples de cada.

Dins el que actualment es considera producció (tot i que ja hem vist que les activitats de producció no es corresponien als mateixos paradigmes actuals), hi ha indicis de l’existència d’una divisió sexual del treball a Kèmit? Quins àmbits laborals ocupaven les dones (com ara religiosos, estatals, comercials…) i quines feines hi realitzaven?

A partir dels textos transcrits, de l’arqueologia (tot i que en menor mesura) i sobretot de la iconografia, s’ha vist que entre homes i dones hi ha certs treballs que podien ser especialitzats. 

Les dones eren importantíssimes en els àmbits religiosos. Fins i tot existia el títol de cantora de Hathor, una de les divinitats per excel·lència de l’Antic Egipte. També trobem ploraneres, activitat que en molts països era o segueix sent habitual.

Per a la dona que s’ocupava de la casa o de totes les activitats que s’hi produïen, com per exemple el teixir, existia el títol de la nebet per. El teixir era importantíssim per a la societat egípcia. Fins i tot en l’actualitat teixir el lli segueix sent una activitat pròpia de les dones a Egipte. 

També eren activitats especialitzades per a les dones la premsa de certes flors per extreure’n perfums, cuidar i alimentar animals i activitats comercials com l’intercanvi de productes. 

En àmbits estatals, i fora de l’especialització, ocupaven títols honorífics com “la mà del Déu”, en egipci hemet netjer. Això vol dir que estaven al costat del Faraó i, per tant, tenien un gran poder a les altes esferes. 

En general, les activitats exercides per les dones depenien de la jerarquia social a la qual pertanyien, però es pot afirmar que a l’Antic Egipte les dones estaven presents en moltíssims àmbits, no únicament (insisteixo) en el domèstic, que és la típica visió que en tenim). Sí que hi havia certa especialització però com la que hi ha hagut en totes les cultures. Però aquesta especialització no era una divisió categòrica i estricta. A més, estem parlant de les activitats que queden registrades a les fonts oficials, però què hi havia per darrere? Segurament una economia submergida com n’hi ha hagut sempre. Malgrat tot, aquest és un aspecte difícil de poder registrar i del qual quasi no hi ha evidències.

Fins ara hem tractat les dones com a col·lectiu general, però existien molts factors que les diferenciaven entre elles en diversos aspectes i paràmetres. Un d’ells eren les jerarquies de la societat egípcia. Malgrat que la majoria d’informació arqueològica és sobre les dones d’alta jerarquia, a trets generals què suposava ser dona i de baixa jerarquia a Kèmit?

Les fonts que tenim o que ens han arribat fins al dia d’avui normalment són fonts oficials i elaborades per homes. Per tant, la visió que tenim de Kèmit és d’un punt de vista de les altes esferes i androcèntric. Iconogràficament existeixen algunes representacions on surten dones, però és difícil estudiar-les o interpretar-les només amb la iconografia: les dones normalment apareixen al costat d’una figura masculina (tot que hi ha excepcions) i a les representacions funeràries que es troben a les tombes les dones apareixen darrere els homes. Però hi ha algunes connotacions que podrien variar aquest discurs aparent. 

També s’ha parlat molt de les dones esclaves a l’Antic Egipte, però realment no en sabem gaire cosa. Sembla que perquè apareguin dones en les representacions d’esclaus totes les dones havien de ser esclaves, i això no és cert. Tampoc sabem ben bé a quin tipus d’economia responien. 

La majoria d’informació que tenim de l’Antic Egipte i de les dones que hi van viure és de les altes esferes, és a dir, esposes reials, filles de les esposes reials i dones que van tenir més renom i rellevància política. Per exemple, tothom té al cap Hatshepsut, Nefertiti o altres dones importants. Constatem, per tant, que hi havia dones importants en les altes esferes. 

Però pel que fa a les dones d’estaments més baixos, tot i que apareixen a les fonts, semblen un col·lectiu oblidat dins la disciplina egiptològica. Es van recuperant poc a poc però seria necessari fer una relectura de les fonts existents i, en lloc de veure el més clar, donar-li el tomb per veure què se’ns està escapant.

Hi ha una gran diferència en la condició de les dones si les comparem al Regne Antic (2.686 aC – 2.345 aC) i al Regne Nou (1.567 aC – 1.200 aC). Fou un fet estructural o va ser qüestió del discurs que les fonts oficials de l’època (la majoria elaborades per homes i des del poder) ens han volgut fer arribar?

Crec que més que un fet estructural o del discurs de les fonts de l’època, és cosa de la perspectiva que li hem donat des dels discursos de l’Egiptologia (a causa del que he comentat anteriorment). Hi ha moltes dones importants al Regne Antic que, no és que estiguin oblidades, sinó que simplement no han tingut el mateix ressò que les del Regne Nou. Això s’explica per què el Regne Nou és una època presentada com una època de grans conquestes des del punt de vist occidental, com per exemple les proeses de Ramsès II contra la batalla de Qadesh amb els hitites. En aquest context, les dones d’altes esferes, com la Hatshepsut, han tingut molt de ressò. 

Això no vol dir que abans les dones que apareixen a les fonts oficials no tinguessin la mateixa importància: hi ha molts i diversos títols aplicats a les dones. Però les dones que apareixeran a les fonts d’èpoques posteriors estaran emmascarades, com és el cas d’aquestes famoses figures que he anomenat, que han tingut més ressò a causa d’una trajectòria més visual.

Entre els diversos regnes, l’estructura social tampoc devia canviar, així que les dones que eren d’una jerarquia determinada continuaven sent-ho i exercint les mateixes funcions.

A tall de conclusió: quina importància social, econòmica i política tenia el trinomi producció-reproducció-cures en el sistema econòmic i social de Kèmit? I, per tant, quina importància hi tenien les dones?

Aquesta és la part central del capítol i, per tant, a la qual vaig voler donar més importància. És el que anteriorment he explicat: òbviament sense les dones no hi ha descendència; per tant, eren un pilar fonamental en l’economia i la societat. Tenien un paper central perquè eren les que donaven i garantien la vida, activitats molt preuades pels antics egipcis.

Tenim constància de rituals de prosperitat femenins, d’ús d’amulets durant l’embaràs… Fins i tot sembla ser, tot i que està bastant discutit, que tenien uns espais on les dones que acabaven de parir el nadó s’hi poguessin estar uns dies després del part. 

També sabem que les dones eren les qui controlaven la natalitat i que entenien el sexe com a activitat recreacional més enllà de la reproducció. Per tant, era importantíssim el concepte de la dona com a garantia de vida i perpetuïtat.

Posteriorment, les dones decidien com es garantien les cures, és a dir, el manteniment de la família i la producció, perquè realment la reproducció i les cures són activitats productives. Els homes biològicament no podien tenir fills, i per això era una activitat tan important en la societat egípcia. 

Són importants les tres activitats per igual: no les separaven, sinó que les concebien sota una mateixa idea. El problema recau en el fet que són tasques que estan menyspreades segons la nostra mentalitat, perquè nosaltres associem economia a mercat, mentre que a Kèmit hi havia una idea del tot. A més, no podem oblidar tota la part cultural i religiosa, aspectes inherents d’aquesta cultura que formaven part d’aquesta globalitat.

Hi ha una necessitat de fer historiografia en clau de gènere i de raça. A través de l’Arqueologia del Gènere, de noves metodologies d’estudi i de publicacions com aquesta (Mujeres de Kémit: madres, diosas, reinas y trabajadoras), es reivindiquen la negritud egípcia i les dones que hi pertanyen. Aquest camp d’estudi està començant a prendre una magnitud considerable. Quin futur li augures?

Ara mateix crec que el gènere està entrant d’una manera molt consistent en totes les disciplines, tot i que és un discurs que encara costa d’introduir malgrat que pensem que vivim en una societat moderna. Mai hem d’oblidar què són el gènere i el feminisme, i s’ha d’entendre que no estem parlant de les dones ni estudiant-les des del punt de vista de la desigualtat, sinó que estem donant veu a les dones que han estat oblidades per la historiografia malgrat haver viscut i protagonitzat la Història. Al donar veu a aquest col·lectiu, ens trobem que les dones són una categoria molt gran i plena de moltíssimes subcategories. 

A l’Egiptologia crec que cada vegada s’estan fent més Estudis de Gènere a més universitats i estan entrant assignatures que es dediquen exclusivament a temes de gènere (amb diferents estudis que es fan sobre maternitat, reproducció…). Pel que fa a l’Arqueologia, també està entrant amb força des de fa uns anys l’Arqueologia del Gènere. Però és una cosa que encara costa, perquè la majoria de projectes no estan dedicats, per exemple, a l’estudi d’un poblat, sinó que encara es dediquen al món funerari i religiós. Aquests àmbits també són importants però costa arrelar els estudis d’Arqueologia del Gènere en altres àmbits i activitats.

Pel que fa a la negritud a Egipte, és un tema que va sorgir a finals del segle passat i principis d’aquest segle. En aquell moment semblava que Egipte conformés un món idíl·lic, com he dit anteriorment. Però Egipte es troba a Àfrica, i a vegades ens costa acceptar-ho. Aquesta és la perspectiva que els africanistes han defensat de l’Egipte. Tots aquests estudis, però, es fan des del punt de vista de la Prehistòria, i és molt interessant veure la configuració de la societat, les característiques de les comunitats que en un primer moment van viure a la vall el Nil, als oasis… És cert que Egipte va rebre influències i connotacions del sud, l’actual Sudan, i que segurament també hi hagueren migracions del Proper Orient, però no podem perdre mai la perspectiva de l’africanitat egípcia.

Per això, a banda de les dones, també vam voler fer un homenatge a un altre enfocament d’Egipte: el de la negritud. Mai hem d’oblidar que Egipte està a Àfrica, i no per això és una civilització pitjor o millor. És aquesta idea la que costa de veure entre els idíl·lics i els romàntics. L’Egiptologia com a ciència va néixer en època imperial: d’aquí la visió imperialista amb què començo el capítol, ja que és molt important saber d’on partim per saber on estem. I actualment, al segle XXI, ens trobem en un discurs postprocessual, el qual que en certa manera configura els estudis i els dóna un determinat rumb.

Per acabar, i ja que parlem d’Egiptologia i de Gènere, m’agradaria anomenar la gent que s’hi dedica i que d’alguna manera han donat nom i ímpetu a aquests estudis. Un d’ells és Marc Orriols, el qual fa Estudis de Gènere i ha liderat tots aquests estudis a Espanya. És qui em va introduir en el tema a l’únic màster oficial d’Egiptologia que hi ha a Espanya: el de la Universitat Autònoma de Barcelona, on el vaig cursar jo. Existeixen alguns màsters no oficials i algunes carreres que integren estudis d’Egipte, però l’únic oficial, de moment, és el de la Universitat Autònoma de Barcelona.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x