En la Rússia tsarista de finals del segle XIX i principis del segle XX, la maquinària i infraestructura policials van ser més que notables (la famosa policia política tsarista, l’Ojrana, n’és un clar exemple). L’aparell de censura també era formidable. Però tot aquest aparell repressiu i de control va tenir un forat monumental… i, posant els ulls en la Revolució de 1917, potser fatal. Aquest forat negre es diu Karl Marx.

Efectivament, la més important de les obres del gran filòsof alemany, pare del socialisme “científic” i del marxisme, El capital, mai va ser censurat per les autoritats russes. El motiu? El censor va considerar aquell tractat de teoria econòmic tan solemnement avorrit que mai es va molestar perquè no arribés al públic rus, pensant que gairebé ningú se’l llegiria. Segurament, Lenin li ho agrairia uns anys després.