El 7 de setembre de 1936 va morir l’últim llop (o tigre) de Tasmània, també anomenat llop marsupial. L’últim sospir de Benjamí va ser també, en teoria, el de tota una espècie. L’animal va morir al zoo de Hobart, capital de l’estat de Tasmània, a Austràlia. Hem de tenir en compte que les condicions dels zoos d’aquella època eren molt diferents de les d’ara. No existeix documentació certa ni tan sols sobre el sexe de Benjamí, i sembla que la causa de la seva mort va ser una negligència al no refugiar l’animal de les temperatures extremes (excessiva calor durant el dia i fred durant la nit) ni proporcionar-li una correcta alimentació.

Realment Benjamí va ser l’últim tigre de Tasmània? Durant es anys posteriors a la seva mort i fins avui dia s’han buscat a consciència altres exemplars de l’espècie, però no se n’ha trobat cap. Sí que van poder detectar-se excrements o petjades, però mai proves gràfiques inequívoques de l’animal en sí. Al llarg dels anys s’han ofert recompenses que han superat el milió de dòlars per qui pogués aportar proves de l’existència de l’espècie. Una existència més que probable, ja que s’han donat centenars, fins i tot milers d’albiraments per part de testimonis. S’han aconseguit algunes fotografies i vídeos, però en cap cas han estat prou clars i concloents per a assegurar que encara en queden exemplars vius d’aquesta, i algunes han estat desmentides ràpidament.

tasmania

Imatge de l’escut de Tasmània, amb dos llops marsupials.

Les causes de la teòrica extinció dels llops de Tasmània van ser diverses. Es creu que a Austràlia van extingir-se fa gairebé dos mil anys degut a la cacera i a la competència amb els dingos. A l’illa de Tasmània van sobreviure fins a la dècada de 1930, però van ser també exterminats per la caça. Es creia, erròniament, que mataven a ovelles i vaques, i es van començar a oferir recompenses per matar-los. Trista paradoxa, com hem vist, anys després es van oferir recompenses per trobar-ne de vius. A més, els llops de Tasmània es van veure afectats per l’ocupació dels seus hàbitats naturals per part de l’home, i per la introducció de noves espècies, com ara els gossos, que els va comportar major competència i noves malalties.

En tot cas, la UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura) considera l’espècie com oficialment extingida des de 1936, amb la mort de Benjamí. No hi ha cap prova concluent de què quedin exemplars amb vida. Però aquí us deixem amb un dels vídeos que han aparegut amb imatges que podrien ser d’un llop de Tasmània que, a més, van aparèixer a una televisió autonòmica espanyola: