Guillem de Falaise va nèixer al any 1028 a Falaise, fill natural del duc Robert I de Normandia i la seva concubina, després de consolidar el seu poder a Normandia i havent-se convertit en Guillem II de Normandia, va planejar la conquesta d’Anglaterra després de la mort d’Eduard el Confessor, el seu oncle, el qual, al no tenir descendencia, el nomenà el seu hereu. Però amb l’oposició dels saxons, encapçalats pels comtes de Wessex, primer amb Godwin i finalment amb el seu fill Harold. Aquest últim, després de la mort d’Eduard el Confessor, es va proclamar successor del rei difunt. Finalment, Guillem entrarà a Anglaterra i eliminarà els pretendents i contraris al seu tron a la batalla de Hastings, el 1066. A partir d’aquí comença el regnat de Guillem I d’Anglaterra, conegut com a Guillem “el Conqueridor”.

Guillem II, Duc de Normandia al tapís de Bayeux

Guillem II, Duc de Normandia al tapís de Bayeux

A partir d’aquell moment, Guillem començà la reforma de tota l’administració anglesa. Primerament, havent eliminat a la gran majoria de comtes que van lluitar contra Guillem, va poder ficar i crear nous comtats, ficant als seus aliats més pròxims al seu lloc; ara bé, la propietat de la terra era del rei, per tant, evitarà els problemes que tindran altres reis europeus per a dominar realment al seu territor. El rei anglès tindrà plena potestat, ja que tots els nobles, per a tenir el seu títol i la seva renda primer havien de jurar lleialtat al rei per a poder accedir a la seva herència.

Aquest fet tan important li donarà al rei anglès una forta renda de diners que anirà fraguant fins gairebé a l’actualitat, ja que la Reina d’Anglaterra actual és la propietària de gran part de la terra d’Anglaterra, exeptuant comtats que van comprar als reis durant les desamortitzacions de les terres; el cas més conegut al s.XIX serà Nordfolk.

Gràcies a Guillem el Conqueridor, el rei anglès serà únic a tot Europa al tenir el control real a la terra i la capacitat d’unificar un exèrcit en cas de necessitat.