El 5 d’octubre de 1789 tenia lloc un dels esdeveniments més importants de la Revolució Francesa i, no obstant, un dels més oblidats. El motiu? Si som malpensats, podria ser perquè el van protagonitzar les dones, les dones de París.

Ni tres mesos després de la presa de la Bastilla (14 de juliol de 1789) en el context de la Revolució Francesa, unes protestes que tingueren lloc en un seguit de mercats de París contra l’escassetat de pa i dels seus preus abusius (a causa, en bona part, de l’acció d’especuladors que s’enriquien amb la poca disponibilitat d’aquest aliment), barrejades amb els clams perquè el rei Lluís XVI (1774-91) reconegués la monarquia constitucional, es convertiren en combustible revolucionari.

Un grup nombrós de dones, doncs, es dirigiren al palau de Versalles, on el rei s’havia refugiat amb la seva família durant els confosos dies de la revolució que estava esquerdant l’Antic Règim a França. Les dones demanaren pa i el monarca els ho prometé. Ara bé, la seva importància no acabà aquí, ja que la seva acció forçà la tornada del rei a Paris i fou clau perquè aquest acceptés la Declaració dels Drets de l’Home i els articles de la Constitució tal com foren presentats per l’Assemblea Nacional.

Sembla ser, doncs, que un dels moments més importants de la història de França i Europa ha sigut sistemàticament ignorat o minimitzat per la memòria oficial i dels grans fets a Occident. Pot ser perquè, malgrat els esforços i grans discursos sobre la igualtat de gènere, encara considerem la història protagonitzada per les dones com a història en minúscula?

Vegeu aquí un fragment de la pel·lícula La Révolution française. Les années lumières (amb subtítols en anglès) on es veu aquest important esdeveniment: http://bit.ly/1YQEVX7