Jerónimo Zurita va néixer el 4 de desembre de 1512 a Saragossa. La seva família era benestant, ja que el seu pare va ser metge dels monarques Ferran el Catòlic i Carles I. Zurita va exercir diversos càrrecs, alguns lligats a la inquisició (en va ser el secretari) i altres a la monarquia: secretari reial i cronista d’Aragó, gràcies a la confiança que va dipositar sobre ell el rei Felip II.

Imatge dels Annals de la Corona d'Aragó

Imatge dels Annals de la Corona d’Aragó

Però pel que realment Zurita ha passat a la posteritat ha estat per la seva gran tasca com a historiador. El seu afany per desvincular la història, els fets reals, de les llegendes, costums i creences va significar un rigor que en aquella època no era tan freqüent com ens pugui semblar avui dia. La seva gran obra va ser els ‘Annals de la Corona d’Aragó’, un recull de la història no només del Regne d’Aragó, sinó d’altres regnes peninsulars. Els volums es van publicar entre 1562 i 1580, i comprenen des de temps de domini Islàmic fins al govern de Ferran en Catòlic. Un dels punts forts de Jerónimo Zurita va ser la possibilitat de recórrer a diverses fonts, tant nacionals com estrangeres. Ho va aconseguir gràcies al domini que tenia de diversos idiomes –com ara el català, el francès o l’italià—i als viatges que havia realitzat durant els seus càrrecs, que el van permetre visitar diversos països. Això, juntament amb la seva rigorositat i el fet de ser el primer a confeccionar un recull històric d’aquesta magnitud a Espanya, el van convertir en una de les figures referents dintre de la historiografia.

L’estil de Zurita no és tan ornamentat ni carregat com el d’altres historiadors de l’època, com ara el també aragonès Jerónimo Blancas, que va revisar els Annals de la Corona d’Aragó. Zurita tenia un gran respecte per les fonts, i en els seus textos apareixen informacions repetides o algunes desconnexions entre arguments. De tota manera, això no ha estat una crítica que hagi condemnat la figura d’aquest historiador: ans al contrari, es pot considerar un handicap a causa de l’ús de les fonts originals i la seva difícil transcripció.

Zurita va morir a Saragossa el 3 de novembre de 1580. Actualment existeix una revista d’història anomenada ‘Jerónimo Zurita’, publicada per la ‘Institución Fernando el Católico’.