Terme definit per diversos intel·lectuals francesos del XIX que es refereix a tot el sistema social, econòmic i polític que arribà fins a la Revolució Francesa de 1789 i que s’articulava al voltant d’una minoria privilegiada (noblesa i clergat), que tampoc pagava impostos

« Back to Glossary Index