el ban serà el principal instrument de privatització comunal i de tancament de terres. Té el seu auge a finals del segle XVII i durant el segle XVIII, tot i que seguirà usant-se en època contemporània. Consistia en la resolució feta per un propietari i sancionada pel tribunal de l’Audiència que li permetia actuar sobre les seves propietats (p.e. tancant-les) encara que afectés a tercers.

« Back to Glossary Index