Membre del Front d’Alliberament Nacional. Segon president del Govern Provisional de la República d’Algèria durant la guerra, i membre del GPRA amb un dels quals es firmarien els acords d’Evian.

« Back to Glossary Index