Constitueix la primera etapa de la Segona República. Període en el que hi hagué governs de coalició entre republicans d’esquerres i socialistes

« Back to Glossary Index