Escola dels fills de famílies nobles, on eren ensenyats per arribar a ser sacerdots, guerrers d’elit, jutges, mestres o governants. Eren educats en astronomia, història, música, filosofia, religió… entre altres ciències, i on també aprenien disciplina i els valors morals.

« Back to Glossary Index