Via per on circulaven els cereals des de la zona interior- productora- fins a Barcelona i rodalies –consumidora-.

« Back to Glossary Index