Festivitat celebrada per Esparta i altres ciutats dòriques en honor a l’Apol·lo carni. De nou dies de duració, impedia a les poleis que la practicaven exercir la guerra

« Back to Glossary Index