Revolutionäre Zellen. Grup de lluita armada de l’Alemanya Occidental de la dècada dels 70. Compartien les línies directives amb la RAF però tenien un mètode de lluita molt menys centralitzat que aquests primers. S’organitzaven en cèl·lules de cinc persones reivindicant un funcionament més autònom i descentralitzat.

« Back to Glossary Index