Sistema d’organització interna d’alguns partits consistents en la subordinació de la minoria respecta a la desició de la majoria, un cop aquesta ja havia estat aprovada previ debat lliure i obert

« Back to Glossary Index