Jurista i filòsof milanès, entre els màxims exponents de la Il·lustració italiana. La seva obra Dels delictes i de les penes (1764) és una peça clau de la història del dret penal.

« Back to Glossary Index