La civilització micènica, que com el mateix nom indica procedia de la ciutat de Micenes, va ser una cultura avantpassada de la grega, que se situa cronològicament entre el 1500 aC i el 1200 aC, moment en el qual es considera que hauria estat absorbida per les invasions que va patir la península grega del Peloponès.

« Back to Glossary Index