El compromís històric va ser una tendència política impulsada per Enrico Berlinguer, líder del Partit Comunista Italià (PCI), que comportaria una col·laboració orgànica entre els dos partits de major representació nacional: la Democràcia Cristiana i el PCI. Així volien aconseguir el màxim consens possible al voltant de les institucions democràtiques. Aquestes tesis es formularen després del cop d’estat que posà fi al govern Allende, a Xile, i esperaven crear una àmplia xarxa social que permetés la formació, algun dia, d’un govern comunista

« Back to Glossary Index