També conegut com anarcocomunisme. És un corrent i principi econòmic de l’anarquisme que nega la propietat i que defensa que cada persona ha de rebre segons les seves necessitats (i no segons el fruit del seu treball, com es defensa en el l’anarco-col·lectivisme)

« Back to Glossary Index