El conciliarisme és la doctrina que sosté la supremacia del concili sobre el papa. El conciliarisme va sorgir com a resposta a la pèrdua d’autoritat del papat i es va mantenir vigent fins al Concili de Trento.

« Back to Glossary Index