El conclave papal és una reunió que celebra el col·legi de cardenals, des del 1139 de forma exclusiva, per escollir el bisbe de Roma, és a dir, al papa.

« Back to Glossary Index