Escrit per Justinià, serà la base de tota la jurisprudència europea posterior. En Aquest codi es transfereix el pecat de la sodomia al camp dels delictes, i es condemnava a mort, ja que no era una ofensa només per a l’home, sinó també per a la divinitat.

« Back to Glossary Index