La Crònica d’Alfons III és un document històric de tipus crònica que s’atribueix al propi rei Alfons III. Descriu fets històrics d’Hispània accessibles des del regnat de Vamba (672-680) fins al final del d’Ordoni I d’Astúries (850-866). Existeixen dues versions d’aquesta crònica: la Rotense, que es troba al Còdex de Roda, i la crònica Sebastianense, també anomenada Ovetense, ad Sebastianum o Erudita.

« Back to Glossary Index