Malnom que van rebre els protagonistes d’un seguit d’aixecaments populars que van tenir lloc a la zona del Périgord i del Quercy (i a partir de llavors estesos a diverses zones del Midi francès) en els anys 1594, 1624, 1635-37 i 1643 (i d’altres de menor importància al llarg de la segona meitat de la dècada dels 30-40). El motiu de la revolta, en un primer moment, és l’afartament vers la presència i els abusos comesos pels soldats del rei Enric IV, enfrontat als nobles de la Lliga Catòlica, dins el context de les Guerres de Religió. S’anomenaran a sí mateixos Tard-Avisés (quelcom que es podria traduir com “aquells a qui és massa tard per la sensatesa” fent referència al final de paciència vers els soldats) o Chasse-Voleurs (caça-lladres) i van actuar atacant les tropes de soldats allotjades al territori i a partir de 1624 contra l’impost de la gabella i d’altres sobre productes com el vi. En 1643 seran durament reprimits amb la intervenció de més de 3000 soldats de l’armada reial sota el comandament del duc de La Valette.  

« Back to Glossary Index