Estatira fou esposa de Darius III i mare de dues filles, Estatira i Dripetis, i un fill, Ocus. La família de Darius va ser capturada pels macedonis després de la batalla d’Issus. Darius intentà rescatar-los, però Alexandre rebutjà la seva oferta. Estatira morí poc abans de la batalla de Gaugamela

« Back to Glossary Index